Menu

TRAZO URBANO VLC

Profesors del departament de dibuix participen a l’exposició TRAZO URBANO VLC. Inauguració de l’exposició el dia 16 d’abril de 2015 a las 13:00 h.
SALA JOSEP RENAU
Facultat de Belles Arts de la UPV
Del 16 d’abril al 12 de juliol de 2015

La ciutat conjuga allò antagònic humà. En tant que producte de la necessitat, adquireix el caràcter d’objecte de la natura. En tant que subjecte de la cultura, condensa les aspiracions i contradiccions dels seus habitants i de la seua història.

El projecte TRAZO URBANO es presentà per primera vegada al Museo de la Ciudad (Mèxic DF) al novembre del 2013, amb una clara vocació de conjugar la dimensió gràfica de la ciutat i la potència transformadora d’allò urbà. Diverses ciutats i artistes de Colòmbia, els EUA i Espanya han anat acollint successives concrecions de noves propostes gràfiques que tenen com a eix rector la nostra irrenunciable naturalesa urbana.

TRAZO URBANO VLC manté un doble comú denominador: d’una banda, dues carpetes compostes per 21 estampes de 40×40 cm d?artistes de Mèxic i de València; de l’altra, una selecció d’artistes el treball dels quals suposa una aproximació personal (individual o col?lectiva), una visió compromesa amb l?espai urbà des de les seues posicions respectives, que acaben plasmant-se en sengles propostes que podem circumscriure en un ampli territori visual d?innegable qualitat gràfica.

CRÈDITS
Comissaris: Joan B. Peiró López i Alberto Rubio Garrido
Muntatge i transport: ARTiCLAR
Impressió fotogràfica: Estudio Paco Mora
Marcs: Marcos Romero
Fotografies: Juan García Rosell
Col·laboren:
Vicedeganat de Cultura de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles *
Departament de Dibuix * Departament de Pintura * Vicerectorat
d’Alumnat i Extensió Universitària

Mes informació:
Ver cartell

http://www.depdib.upv.es/imagenes/noticias/trazo_urbano_2015.jpg